Gelieve onze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door het plaatsen van een bestelling op MissGorgeous.nl, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.


1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de Klant en “MissGorgeous.nl” en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.

2. Overeenkomst tussen u en “MissGorgeous.nl”
Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door “MissGorgeous.nl” en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening.

Indien “MissGorgeous.nl” de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. “MissGorgeous.nl” kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven
Alle producten die door “MissGorgeous.nl” aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. Kleuren op foto’s kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren, dit heeft te maken met het belichting. Wij doen onze best alle artikelen zo goed mogelijk te fotograferen zonder kleuren verschil. “MissGorgeous.nl” kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor kleuren verschil tussen de producten en foto’s.

De aangegeven prijzen op MissGorgeous.nl zijn inclusief BTW maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. “MissGorgeous.nl” doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel. In dat geval informeren wij u zo spoedig mogelijk en zoeken wij samen met u naar een alternatief.
“MissGorgeous.nl” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
Al onze bestellingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst.

4. Betaling en betaalwijze:
De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de te leveren goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan via overschrijving op onze rekening met vermelding van: bestelnr en eventueel uw naam. Betaling kan enkel in Euro. Een bestelling zal echter na ontvangst van uw betaling verzonden worden.

5. Levering en leveringstermijnen:
Onze producten worden geleverd via Postnl of DHL. MissGorgeous.nl is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of vertraging die opgelopen wordt bij het behandelen van de zending door Postnl of DHL. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs.  Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling.

Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van “MissGorgeous.nl” tot op het ogenblik van levering van de goederen aan Postnl of DHL. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.

Levertijd:
De leveringstermijn bedraagt maximaal 5 dagen tenzij anders overeengekomen. In het algemeen leveren wij al binnen 2 dagen. De levertermijn wordt in principe bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld.
In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie:
“MissGorgeous.nl” is er zich van bewust dat het Internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met – online winkelen – en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt “MissGorgeous.nl” een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugstortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.

7.Retourneren:
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen kan de Klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan MissGorgeous.nl kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail. Indien de klant de goederen terugstuurt, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. MissGorgeous.nl zal binnen 14 dagen de reeds betaalde bedragen terug betalen. Voor het terugbetalen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig indien u bijvoorbeeld met Ideal betaald 

7.1 Uitzondering van retourrecht:
In verband met hygiënische redenen kunnen wij reeds gebruikte/geteste producten niet terug nemen.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Preciousgifts heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

8. Klacht indienen:
Indien de Klant door wat voor reden dan ook niet tevreden is en een klacht wenst in te dienen kan dit uitsluitend via de mail > info (at) preciousgifts.nl. Klachten zullen altijd serieus worden behandeld en MissGorgeous.nl streeft ernaar samen met de Klant een passende oplossing te zullen vinden.

Prijswijzigingen, typefouten en assortimentswijzigingen zijn voorbehouden.

Wijzigingen:
MissGorgeous.nl behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet om contact op te nemen via het contactformulier.

Pin It on Pinterest